سیستم مورد نیاز adobe audition

adobe audition چیست ؟