براساس قیمت (تومان)
جست و جو در نتایج
براساس برند

نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۳۸۵

 •  cpu سرور intel xeon 2630 v1
  تخفیف!

  %3

   cpu سرور intel xeon 2630 v1 قیمت اصلی تومان۳.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۴۰۰.۰۰۰ است. %۲.۹

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2630 v2
  تخفیف!

  %3

   cpu سرور intel xeon 2630 v2 قیمت اصلی تومان۳.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۴۰۰.۰۰۰ است. %۲.۹

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2630 v4
  تخفیف!

  %3

   cpu سرور intel xeon 2630 v4 قیمت اصلی تومان۳.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳.۴۰۰.۰۰۰ است. %۲.۹

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2637 v1
  تخفیف!

  %10

   cpu سرور intel xeon 2637 v1 قیمت اصلی تومان۲.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۰۰.۰۰۰ است. %۱۰

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2637 v2
  تخفیف!

  %12

   cpu سرور intel xeon 2637 v2 قیمت اصلی تومان۱.۷۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۰۰.۰۰۰ است. %۱۱.۸

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2640 v1
  تخفیف!

  %7

   cpu سرور intel xeon 2640 v1 قیمت اصلی تومان۱.۴۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۰۰.۰۰۰ است. %۷.۱

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2640 v2
  تخفیف!

  %14

   cpu سرور intel xeon 2640 v2 قیمت اصلی تومان۱.۴۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۲۰۰.۰۰۰ است. %۱۴.۳

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2640 v3
  تخفیف!

  %9

   cpu سرور intel xeon 2640 v3 قیمت اصلی تومان۱.۱۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۰۰۰.۰۰۰ است. %۹.۱

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2640 v4
  تخفیف!

  %7

   cpu سرور intel xeon 2640 v4 قیمت اصلی تومان۱.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۴۰۰.۰۰۰ است. %۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2643 v1
  تخفیف!

  %8

   cpu سرور intel xeon 2643 v1 قیمت اصلی تومان۱.۳۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۲۰۰.۰۰۰ است. %۷.۷

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2643 v2
  تخفیف!

  %4

   cpu سرور intel xeon 2643 v2 قیمت اصلی تومان۲.۴۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۳۰۰.۰۰۰ است. %۴.۲

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2643 v3
  تخفیف!

  %6

   cpu سرور intel xeon 2643 v3 قیمت اصلی تومان۱.۶۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۵۰۰.۰۰۰ است. %۶.۳

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2643 v4
  تخفیف!

  %7

   cpu سرور intel xeon 2643 v4 قیمت اصلی تومان۱.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۴۰۰.۰۰۰ است. %۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2660 v1
  تخفیف!

  %10

   cpu سرور intel xeon 2660 v1 قیمت اصلی تومان۱.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹۰۰.۰۰۰ است. %۱۰

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2660 v2
  تخفیف!

  %9

   cpu سرور intel xeon 2660 v2 قیمت اصلی تومان۱.۱۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۰۰۰.۰۰۰ است. %۹.۱

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2660 v3
  تخفیف!

  %14

   cpu سرور intel xeon 2660 v3 قیمت اصلی تومان۷۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۰۰.۰۰۰ است. %۱۴.۳

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2660 v4
  تخفیف!

  %7

   cpu سرور intel xeon 2660 v4 قیمت اصلی تومان۱.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۴۰۰.۰۰۰ است. %۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2670 v1
  تخفیف!

  %9

   cpu سرور intel xeon 2670 v1 قیمت اصلی تومان۱.۱۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۰۰۰.۰۰۰ است. %۹.۱

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2670 v2
  تخفیف!

  %8

   cpu سرور intel xeon 2670 v2 قیمت اصلی تومان۱.۲۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۱۰۰.۰۰۰ است. %۸.۳

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2670 v3
  تخفیف!

  %5

   cpu سرور intel xeon 2670 v3 قیمت اصلی تومان۱.۹۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۰۰.۰۰۰ است. %۵.۳

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2680 v1
  تخفیف!

  %21

   cpu سرور intel xeon 2680 v1 قیمت اصلی تومان۱.۴۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۱۰۰.۰۰۰ است. %۲۱.۴

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2680 v2
  تخفیف!

  %10

   cpu سرور intel xeon 2680 v2 قیمت اصلی تومان۲.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۰۰.۰۰۰ است. %۱۰

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2680 v3
  تخفیف!

  %8

   cpu سرور intel xeon 2680 v3 قیمت اصلی تومان۲.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۵۰.۰۰۰ است. %۷.۵

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2683 v3
  تخفیف!

  %3

   cpu سرور intel xeon 2683 v3 قیمت اصلی تومان۳.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۹۰۰.۰۰۰ است. %۳.۳

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )