هارد آکبند vivetronic 900gb 10k retail

هارد آکبند vivetronic 900gb 10k retail