اخبار حافظه کش پردازنده و کاربرد آن چیست ؟ نحوه مطلع شدن از مقدار کش CPU

حافظه کش پردازنده و کاربرد آن چیست ؟ نحوه مطلع شدن از مقدار کش CPU