براساس قیمت (تومان)
جست و جو در نتایج
براساس برند

نمایش ۱ - ۱۴ کالا از ۱۴

 •  cpu سرور intel xeon 2680 v2
  تخفیف!

  %10

   cpu سرور intel xeon 2680 v2 قیمت اصلی تومان۲.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۰۰.۰۰۰ است. %۱۰

  0.0

  از 0 رای

 •  cpu سرور intel xeon 2680 v3
  تخفیف!

  %8

   cpu سرور intel xeon 2680 v3 قیمت اصلی تومان۲.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۸۵۰.۰۰۰ است. %۷.۵

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon 2620 v3
  تخفیف!

  %14

  سی پی یو cpu سرور intel xeon 2620 v3 قیمت اصلی تومان۷۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۰۰.۰۰۰ است. %۱۴.۳

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon 2650 v2
  تخفیف!

  %16

  سی پی یو cpu سرور intel xeon 2650 v2 قیمت اصلی تومان۷۵۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶۳۰.۰۰۰ است. %۱۶

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon 2650 v3
  تخفیف!

  %17

  سی پی یو cpu سرور intel xeon 2650 v3 قیمت اصلی تومان۸۷۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷۲۵.۰۰۰ است. %۱۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon 2667 v2
  تخفیف!

  %9

  سی پی یو cpu سرور intel xeon 2667 v2 قیمت اصلی تومان۱.۴۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۲۷۰.۰۰۰ است. %۹.۳

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon 2667 v3
  تخفیف!

  %9

  سی پی یو cpu سرور intel xeon 2667 v3 قیمت اصلی تومان۱.۴۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۲۷۰.۰۰۰ است. %۹.۳

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon 2690 v2
  تخفیف!

  %11

  سی پی یو cpu سرور intel xeon 2690 v2 قیمت اصلی تومان۱.۸۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۶۰۰.۰۰۰ است. %۱۱.۱

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon 2690 v3
  تخفیف!

  %9

  سی پی یو cpu سرور intel xeon 2690 v3 قیمت اصلی تومان۱۲.۸۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱.۶۰۰.۰۰۰ است. %۹.۴

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon 2695 v2
  تخفیف!

  %8

  سی پی یو cpu سرور intel xeon 2695 v2 قیمت اصلی تومان۲.۶۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۳۹۰.۰۰۰ است. %۸.۱

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon 2697 v2
  تخفیف!

  %8

  سی پی یو cpu سرور intel xeon 2697 v2 قیمت اصلی تومان۲.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲.۳۰۰.۰۰۰ است.

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon 2699 v3
  تخفیف!

  %91

  سی پی یو cpu سرور intel xeon 2699 v3 قیمت اصلی تومان۶۷.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶.۰۰۰.۰۰۰ است. %۹۱

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon Gold 5118
  تخفیف!

  %7

  سی پی یو cpu سرور intel xeon Gold 5118 قیمت اصلی تومان۱۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۴.۰۰۰.۰۰۰ است. %۶.۷

  0.0

  از 0 رای

 • سی پی یو cpu سرور intel xeon Silver 4114
  تخفیف!

  %5

  سی پی یو cpu سرور intel xeon Silver 4114 قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹.۵۰۰.۰۰۰ است.

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )