فروشگاه اچ استوک بازار انلاین تجهیزات کامپیوتر استوک لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
کیس ورک استیشن Workstation dell t7810 کیس ورک استیشن  Workstation dell t7810 15000000 15000000
کیس ورک استیشن Workstation dell t1700 کیس ورک استیشن  Workstation dell t1700 4500000 4500000
کیس ورک استیشن Workstation dell t1650 کیس ورک استیشن Workstation dell t1650 4900000 4900000
کیس ورک استیشن HP Workstation Z600 کیس ورک استیشن HP Workstation Z600 5900000 4800000
کیس ورک استیشن HP Workstation Z400 کیس ورک استیشن HP Workstation Z400 5500000 4300000
کیس ورک استیشن HP Workstation Z620 کیس ورک استیشن HP Workstation Z620 8500000 7900000
کیس ورک استیشن HP Workstation Z820 کیس ورک استیشن HP Workstation Z820 11500000 11500000
کیس ورک استیشن HP Workstation Z420 کیس ورک استیشن HP Workstation Z420 6500000 6500000
کیس ورک استیشن HP Workstation Z840 کیس ورک استیشن HP Workstation Z840 29000000 28000000
کیس ورک استیشن HP Workstation Z440 کیس ورک استیشن HP Workstation Z440 12000000 12000000